Missouri, Illinois ja Kansas

I just got back from my second trip to the United Stated of America. This time I visited Chicago in Illinois, Kansas City in Missouri and the sunflower farm in the Reno area in Kansas. The trip was short, but during that time I saw so many beautiful and interesting places and that made me feel as the trip was much longer.

Saabusin just oma teiselt Ameerika Ühendriikide reisilt. Seekord külastasin Chicagot Illinoisi osariigis, Kansas Cityt Missouri osariigis ning Reno piirkonnas olevat päevalille farmi Kansase osariigis. Reis ise oli üpris lühike, kuid selle aja jooksul nägin nii palju ilusaid ja huvitavaid asju, mis jättis mulje, nagu oleks reis olnud palju pikem.

About 15 years ago I had a pen-friend from America who once sent me a postcard of the skyscrapers in Chicago. Since then, Chicago has been on my list of the places I want to visit together with the Chicago Willis Tower Skydeck. I got goosebumps already when I saw those skyscrapers from the plane.

Umbes 15 aastat tagasi oli mul kirjasõber Ameerikast, kes saatis mulle postkaardi Chicago pilvelõhkujatest. Alates sellest ajast on Chicago olnud minu reisisihtkohtade listis. Kõrgel kohal minu listis oli ka Chicago Willis Torni Skydecki külastamine. Mul tuli kananahk peale juba lennukiaknast neid pilvelõhkujaid nähes.

EWUG8193[1].JPG

The first night I stayed at the motel near to the airport. The motel’s room doors opened directly onto the street, without any corridor protecting. After seeing all those CSI and NCIS TV series I was quite afraid to be there 😀 I checked at least five times to be sure that the door is locked, ha ha. The first night I wasn’t able to sleep almost at all. In addition to the 8 hour time difference there were airplanes flying over the motel what made really loud noise. I have to remember to avoid accommodation close to the airports next time. The noise is too loud. But I really liked to watch those planes flying over in the next morning.

Esimese öö ööbisin lennujaama lähedal motellis. Motelli toauksed avanevad otse tänavale, ilma ühegi koridori ega “kaitseseinata”. Peale kõiki neid CSI ja NCIS sarju, mida ma olen vaadanud, siis oli päris kõhe olla seal alguses. Kontrollisin 5 korda kas uks sai ikka lukku 😀 Esimesel ööl ma magada seal ei saanud. Lisaks -8 tunnisele ajavahele, segas magamist ka üle motelli lendavad lennukid. Pean meelde jätma, et edaspidi võimalusel vältida lennujaama läheduses olevaid majutusasutusi. Müra on lihtsalt kohutavalt vali. Samas, järgmisel hommikul uuesti lennujaama minekut oodates, meeldis mulle vaadata ja kuulata ülelendavaid lennukeid.

In Chicaco I visited:

Bombo Bar – a donut café with the best donuts I have had so far. The interesting thing about this place is that when you order some kind of flavored donut, the jam is in a separate tube and you can squeeze it on your donut. I also tried their milk cocktail, which was beautifully decorated too. Unfortunately, the cocktail itself was too sweet for me.

Chicagos külastasin:

Bombo Bar – sõõrikukohvikut, kus sain maailma parimat sõõrikut. Selle koha teeb huvitavaks see, et kui tellid maitselise sõõriku, siis moos tuleb eraldi tuubis kaasa ja seda saad ise sõõrikule pigistada. Proovisin ka nende piimakokteili, mis kaunistati väga ilusasti. Kokteil ise oli minu jaoks kahjuks liiga magus.IMG_9556.JPG

Skydeck Observation Deck in Willis Tower. Until 1998 it was considered as the world’s tallest building. Nowadays it is the world highest building in one category: from the street level to the end of the antenna masts on the roof. The building is built according to a structure that allows it to be built higher in case of need. The highest antenna peak is 708 meters above sea level and it has 108 floors. Skydeck observation deck is located on the 103rd floor, 493 meters above sea level. The observation platform is the highest in the western hemisphere. I recommend to visit it right after opening, because the amount of people who want to visit it increases with every minute and the queues will be long. The view itself is amazing, all those skyscrapers.. Going on the glass platform may seem scary, before me there were many people who were too afraid and didn’t step on the glass floor.

Willis Toweri Skydecki vaateplatvormi. Kuni 1998. aastani loeti seda maailma kõrgeimaks hooneks. Tänapäeval on see maailma kõrgeim hoone ühes kategoorias: maapinnalt katusel olevate antennimastide tipuni. Hoone on ehitatud sellise konstruktsiooni järgi, mis võimaldab seda vajadusel kõrgemaks ehitada. Kõrgeima antenni tipp asub 708 meetri kõrgusel merepinnast ning hoonel on 108 korrust. Skydecki vaateplatvorm asub 103. korrusel, 493 meetri kõrgusel merepinnast. Vaateplatvorm on kõige kõrgem läänepoolkeral, maailmas jääb alla vaid Shangai Maailma Kaubanduskeskusele. Soovitan sinna minna kohe peale avamist, sest iga minutiga suureneb külaliste hulk, kes soovivad platvormil pilte teha ning järjekorrad on seega väga pikad. Vaade ise on muidugi võimas, kõik need pilvelõhkujaid ümberringi .. Platvormile minek võib tunduda hirmutav, enne mind oli järjekorras mitmeid, kes lõpuks ei julgenudki klaaspõrandale astuda.

Processed with VSCO with b1 presetAJOL6923IMG_9537IMG_9571Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with m5 presetProcessed with VSCO with b5 presetTSAE2037

Millennium Park – this is probably the biggest tourism sight in the city. The park is green recreation area with its interesting sculptures, fountains, large children’s playground. The most well-known and most photographed statue is Cloud Gate with the nickname The bean. It is a large metal monument that reflects everything around it. Cool photos can be taken both in sunny and cloudy weather. There is also The Crown fountain, Jay Pritzker Pavilion and BP pedestrian bridge in the park.

Millennium parki – see on ilmselt üks linna suurimaid vaatamisväärsusi. Park on suur roheline puhkeala. Pargis leiab huvitavaid skulptuure, purskkaevusid, suure laste mänguväljaku. Kõige tuntum ja enim pildistatud on Cloud gate hüüdnimega The Bean ehk uba. Tegemist on suure metallist monumendiga, mis kõike ümbritsevat peegeldab. Ägedaid pilte saab seal teha nii päikesepaistelise kui pilvisema ilmaga. Pargis on veel The Crown purskkaev; Jay Pritzkeri paviljon, BP jalakäijate sild.

Processed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with g3 presetCVME3360EAJB8798Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with g3 presetVGZJ4592IMG_9620[1].JPG

Chicago Theater and Theater District. Even the McDonald’s sign is much prettier and cooler than usually.

Chicago teaterit ja teatri piirkonda. Seal on isegi McDonaldsi silt uhkem ja teistsugune kui tavaliselt 😀Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with c1 presetIMG_9498[1]

Buckingham Fountain which is one of the largest in the world.

Buckinghami purskkaevu – mis on üks maailma kõige suuremaid.UZFV0426.JPG

The most beautiful silhouette of Chicago you can see from the Shedd Aquarium.

Kõige ilusamat Chicago siluetti näeb minu arvates Shedd’i akvaariumi juurest.LBCM7093Processed with VSCO with f2 preset

I tried the famous Chicago-style hotdog, which is topped with yellow mustard, chopped white onions, bright green sweet pickle relish, a dill pickle spear, tomato slices, pickled sport peppers and dash of celery salt. The ketchup is unacceptable

Proovisin ka kuulsat Chicago stiilis hotdogi, mis koosneb frankfurter vorstist mooniseemne saia vahel. Lisanditeks veel sinep, tükeldatud sibul, marineeritud kurk, marineeritud roheline pipar ja tomat. HotDogile ei lisata ketsupit!

RTQJ4394.JPG

I tried the ice cream rose at Amorino ice cream café. You can choose as many different ice cream tastes as you want. The ice cream looks really interesting and effective. The taste is even better!

Amorino jäätisekohvikus proovisn jäätiseroosi. Roosilehtedeks saab valida nii palju erinevaid jäätisemaitseid kui soovi on. Välimus on väga huvitav ja efektiivne! Maitseb veel pareminid!IMG_9788IMG_9789

Since I really like skyscrapers, I just walked around in the city and photographed almost all the buildings. Chicago is definitely a very modern and fancy city, where the churches are next to high skyscrapers. One of the reason of its modernity is certainly that in 1871 most of the building were destroyed by a major fire. The first lasted three days and burned one third of the city, including the entire city center.

Kuna mulle meeldivad väga pilvelõhkujad, siis linnas ringi jalutades vaatasin ja pildistasin ammuli suuga peaaegu kõiki maju. Chicago on kindlasti väga modernne ja uhke linn, kus vähe vanemate kirikute kõrval laiuvad kõrged pilvelõhkujad. Modernsuse üks põhjusi on kindlasti see, et 1871. aastal hävitas suur tulekahju enamik linna hooneid. Tulekahju kestis kolm päeva ning selle käigus põles maha kolmandik linnast, sealhulgas kogu linna keskosa.XKRU5020AAEV5849Processed with VSCO with f2 presetCKTF1199DGEU6781EFOD5442FFKV4867HIOZ8049Processed with VSCO with f2 presetHPKK1963IMG_9808LSVZ4421Processed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with f2 presetSPEJ6456TNSU5993WBED4441Processed with VSCO with c1 preset

In the 1920 . Chicago became famous for its crime rate. Al Capone was the most well-known gangsters in the city and thanks to him the city was known as a city where the laws does not apply. Many of the souvenirs are with Al Capone’s picture.

1920. aastatel sai Chicago tuntuks kuritegevuse poolest. Linna kõige tuntum gängster oli Al Capone, tänu temale tunti Chicagot linnana, kus seadused ei kehti. Paljud suveniirid on just Al Capone pildiga.

In Kansas City I visited:

Union Station which was built in early 1914 with a waiting room for up to 10,000 passengers. There are shops and restaurants in the railway station. The railway station building is very beautiful inside and as well outside and is one of the city’s main attractions.

Kansas Citys külastasin:

Union Stationi. See on ehitatud juba 1914 aastal, ooteruum on mõledud kuni 10 000 reisijale. Raudteejaamas on kauplused ja restoranid. Raudteejaama hoone on väga ilus nii seest kui väljast ning linna üks peamisi vaatamisväärsusi. IMG_8924[1]WAXF0921[1]Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with g3 presetIMG_9022QQMZ0912

RUVI3057
probleemide eest ära jooksmas 😀

World War I museum and monument. The monument was built in honor of those who served and died in the war. There are two separate sections in the museum, one of them focuses on the beginning of World War I and the second part on when the United Stated joined the war. The museum’s collection is one of the largest in the world, containing over 70,000 objects. The top of the monument tower you will see a panoramic view over Kansas City. The entrance to the museum costs 16USD, and 5 USD to visit just the tower. If you want to visit both of them you have to pay 18USD.

Esimese maailmasõja muuseumi ja mälestusmärki. Mälestusmärk on ehitatud nende auks, kes teenisid ja surid sõjas. Muuseumis on kaks eraldi osa. Üks keskendub Esimese maailmasõja algusele ja teine osa sellele, kui Ameerika Ühendriigid liitusid sõjaga. Muuseumi kogumik on üks suurimaid maailmas, sisaldades üle 70 000 objekti. Mälestusmärgi torni tipust avaneb suurepärane vaade Kansas Cityle. Muuseumi pilet maksab 16 USD, ainult torni külastamine 5 USD. Kui külastada mõlemat, tuleb maksta 18 USD.LCOU9933UCSZ4806XHNK5443Processed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with g3 presetIMG_8997YGWT1390

There is also an observation deck on the roof of the museum with a beautiful view of the city. It is free of charge to visit this.

Muuseumi nii-öelda katusel on ka lihtsalt vaateplatvorm, kus avaneb ilus vaade linnale. Selle külastamine on tasuta. 

XZNG9774CMWL3610.JPG

TNZW7558
bad hair day

Kansas City Royals Baseball Club Game at Kauffman Stadium. It is possible to visit just the stadium too, but I decided to go there to see the game. Visiting a baseball game was in my bucket list, because it seems to be “so American”, in almost every American movie has something to do with baseball. I chose a fan ticket, which was 3 dollars more expensive than the standard ticket, but it also included a home team shirt. The game itself was not that exciting.

Kansas City Royals pesapalli klubi mängu Kauffman staadionil. Staadionit on võimalik külastada ka niisama, kuid mina otsustasin minna sinna just mängu vaatama. Pesapalli mängu külastamine oli minu “bucketlistis”, kuna see tundub nii ameerikalik, peaaegu igas Ameerika filmis on midagi seotud pesapalliga. Valisin fännipileti, mis oli tavapiletist 3 dollarit kallim, kuid see sisaldas ka kodumeeskonna särki. Mäng ise pole just kõige põnevam 😀

IMG_9110[1]

Betty Rae’s ice cream café, which has very good ice creams and a lovely interior.

Betty Rae’s jäätisekohvikut, kus on väga head jäätised ja armas interjöör.

Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 preset

Kansas City murals. There are many different murals across the city with different letters, colors and styles.

Kansas City “seinu”. Üle linna on paljude erinevate kirjadega, värvidega, stiiliga seinu, mis on ägedad pildistamise kohad.

Processed with VSCO with b5 presetHLGA1783

Made in KC Marketplace – Kansas City Products Market. There are different souvenirs, interesting bars and cafes. It is so cool how all the universities, cities, sports teams, cafes, bars, restaurants etc promote themselves in America. For almost all the things they have their own shirts, stickers, magnets, cups, thermoses, etc etc.

Made in KC Marketplace – Kansas City toodete turgu.  Sealt leiab teistmoodi suveniire, huvitavad baarid ja kohvikud. See on nii äge kuidas Ameerikas promotakse kõiki oma ülikoole, linnu, sporditiime, kohvikuid, baare, restorane jne. Pea iga asja kohta on neil oma särgid, kleepsud, magnetid, tassid, termosed jne jne.

Processed with VSCO with f2 presetDWLM5077Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 presetNVWE2359Processed with VSCO with b5 preset

Fountains – Kansas City’s nickname is the city of fountains. There are over 200 fountains in the city. One more beautiful than others.

Purskkaevusid. Kansas City hüüdnimi on purskkaevude linn. Linnas on üle 200 purskkaevu. Üks ilusam kui teine. 

NEMO5175HYMJ8893

Just walked around in the city.

Jalutasin mööda linna.Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 presetNLEO7609Processed with VSCO with f2 preset

I ate good food.

Sõin head ja veel paremat sööki 😀BDIX8634Processed with VSCO with f2 presetIMG_9020IMG_9413IMG_9456Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with f2 preset

I went to the movie theater to see a movie called “The Happytime murders”. The chairs in the cinema were so comfortable that I fell asleep there, haha. The film itself was funny, but just the chairs were too comfortable. There are like armchairs where you can let the backrest down and put up the footrest so you basically just like there. The popcorn was delicious too and it was possible to add liquid butter on it. At first I really liked it, but later on the butter taste was too strong.

Käisin kinos “The Happytime murders ehk Nukusaate mõrvad” filmi vaatamas. Toolid kinos on nii mugavad, et ma jäin magama 😀 haha. Film ise oli väga naljakas ja hea, aga lihtsalt kinos on tugitoolid ,kus saab seljatoe alla lasta ja jalatoe panna üles, nii et sa põhimõtteliselt lamad seal toolis. Popkorn on maitsev ja võimalik vedelat võid popkorni peale lasta. Alguses see maitses mulle, kuid see oli ikkagi liiga tugeva maitsega.

I also managed to visit Ted Grinter Sunflower Fields in Kansas. This year was very dry there, so the field was not so full of sunflowers as in previous years, but it still looked really beautiful. It is possible to make an amazing tourist sight out of nothing – just grow some sunflowers 😀 There were around 30 people looking and photographing the flowers. And it is all totally free! It is possible to walk around on the field and take photos. There are donation boxes where you can leave a symbolic fee. If you want to cut sunflower then the symbolic fee for one flower is one dollar. Since there were not so many flowers this year, there was a sign that the owners ask not to cut flowers. Kansas state is also called as Sunflower state which fits very well. Sunflower fields are really worth seeing!

Lisaks õnnestus mul külastada Kansase osariigis Ted Grinteri Päevalillepõldu. See aasta oli Kansases väga kuiv, seega polnud põld nii päevalilli täis kui varasematel aastatel, kuid see nägi siiski võimas ja ilus välja. Nii lihtsast asjast nagu päevalillepõld, saab teha väga külastatud vaatamisväärsuse. Samal ajal oli seal umbes 30 inimest peale minu lilli vaatamas ja pildistamas. Ja see kõik on täiesti tasuta! Huvilised saavad täiesti vabalt mööda põldu ringi kõndida ja pilte teha. Põlluääres on väljas ka annetuskastid. Tavaliselt võib võtta kaasa päevalilli, sümboolse tasu eest, üks dollar lille eest. Kuna sel aastal on lilli vähem, oli väljas ka silt, et võimalusel mitte lilli murda. Kansase osariigi teine nimi on Päevalille osariik, mis sobib väga hästi! Päevalillepõllud on tõesti vaatamisväärt!BEDY7757.JPGIMG_9265IMG_9271IMG_9427IMG_9428

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: