London & St Albans

London was my dream city when I was a child. I makes me wonder how it took me almost 15 years to visit it, haha. During the last months I actually went to England twice. Thanks to that I have seen the real metropolis – London and life in a smaller town. I have also tried typical English dishes and seen many well know London landmarks.

London oli lapsena minu unistuste linn. Mind paneb imestama, et kuidas mul võttis peaaegu 15 aastat Londoni külastameks, haha. Viimaste kuude jooksul ma käisin isegi kaks korda Inglismaal. Tänu sellele nägin nii suurt metropoli – Londoni ja kui ka väiksemat linna. Samuti proovisin tüüpilisi inglismaa toite ja nägin Londoni tuntud vaatamisväärsusi.QAQA0780The main destination of my trip was St Albans. I spent some time there and had day trips to London.

Minu reisi põhisihtkohaks oli St Albans. Veetsin mõned päevad St Albansis ja sealt tegin päevareise Londonisse.

ISDM3110St Albans is a small typical English town. The town is 32 km from London. It is a historic market town. Nowadays there is market on every Wednesday and Saturday. It is a posh and popular living area outside of London. The population consists of 57,795 people and the area is 18,1km2.

St Albans on tüüpiline Inglismaa linn. St Albans asub 32 km kaugusel Londonist. Linn on ajalooline kaubanduslinn. Tänapäeval on turg igal kolmapäeval ja laupäeval. St Albans on populaarne ja elegantne elamurajoon väljaspool Londonit. St Albansis elab umbes 57,795 inimest ja see on 18,1km2 suurune.

It is very easy to get to the city center of London from St Albans by train. The journey takes about 35 minutes with a fast train. It is possible to buy a day ticket with an open return time + day ticket for London public transportation and it costs around 33 euros. On my first day everything went well and the ticket seller gave me a right ticket, but on the next day it turned out that I had bought the wrong ticket. They have different kind of “open return” tickets, one of them are valid before 19.00 and other after it. I wanted to return around 17.00 and they told me in London that I am not able to use this ticket without even explaining me first what was wrong. I found these train station workers very rude there. The man was pretty much yelling at me instead of explaining me what is wrong. I was like whaaat I specially asked for an open return ticket and they told me that you have to be more certain what you ask for. But isn’t it the job of a travel agent who sold me that ticket in St Albans, to explain people different kind of tickets? Luckily I was able to pay some extra money and upgrade my ticket. This ticket what is valid after 19.00 is cheaper than the other. There are around 629 trains per day between these two cities so they go really often. There is also another slower train which passes different small places before arriving to London.

St Albansist on väga lihtne minna rongiga Londoni kesklinna. Kahe linna vahel sõidab kiirrong ning sõit võtab aega umbes 35 minutit. Võimalik on osta päevapilet avatud tagasituleku kellaajaga + Londoni ühistranspordi päevapilet ja see maksab umbes 33 eurot. Esimesel päeval läks kõik ilusti ja piletimüüja müüs mulle õige pileti. Teisel päeval aga ostsin natukene vale pileti. On olemas erinevaid “avatud kellaajaga” pileteid, ühed neist kehtivat enne kella seitset õhtul ja teised peale seda. Mina tahtsin võtta rongi kella viie ajal õhtul aga mulle öeldi Londonis, et ma ei saa oma piletit kasutada. Mulle isegi ei seletatud rohkem midagi miks ma ei saa seda teha. Minu meelest olid need raudteejaama töötajad väga ebaviisakad. Üks töötajatest karjus mu peale, selle asemel, et ilusti seletada mis valesti on. Ma olin nagu misasja ma spetsiaalselt küsisin avatud kellaajaga piletit, selle peale mulle öeldi, et ma pean oma soovide avaldamisega täpsem olema. Aga kas see ei ole mitte piletimüüja töö seletada inimestele erinevaid pileteid? Õnneks ma sain juurde makstes oma piletit muuta. Pilet, mis on kehtiv peale 19.00 on odavam. Umbes 629 rongi sõidab päevas Londoni ja St Albansi vahel, seega väljumised on päris tihti. On ka aeglasem rong, mis sõidab erinevatest väiksematest kohtadest läbi enne Londonisse jõudmist.

JFCQ5912

I heard that the weather is normally quite good in St Albans, but all those days I was there were really windy and rainy. But despite that I did some sightseeing and had a good time.

Ma kuulsin, et tavaliselt on St Ablansis väga hea ilm, kuid nendel päevadel, mis mina seal veetsin oli väga tuuline ja vihmane. Hoolimata sellest tutvusin ma vaatamisväärsustega.FDJL2394HTQL6336In St Albans there is really nice green Verulamium Park where are the ruins of ancient city walls and the lake. On the way back to the town center, I passed Ye Olde Fighting Cocks, which is featured in the Guiness Book of Records as the oldest pubs in England.

St Albansis on väga ilus roheline Verulamium park, kus on muistsed linnamüüri varemed ja järv. Teel pargist tagasi kesklinna möödusin ma Ye Olde Fighting Cocks‘i majast, mis on kantud Guinessi rekordite raamatusse kui kõige vanem pubi Inglismaal.

KRAP5262NJOQ2349JEGQ1542The main sight in the town is a huge St Albans Cathedral. It became a cathedral in 1877. This cathedral is really beautiful inside and as well outside. St Albans Cathedral has the longest nave of any cathedral in England and it is 85 meters long.

Peamine vaatamisväärsus linnas on suur St Albansi Katedraal. See sai katedraaliks 1877. aastal. Katedraal on tõeliselt ilus nii seest kui ka väljast. Katedraal on hiiglaslik ning sel on kõige pikem lööv kui mis tahes teisel katedraalil Inglismaal. Katedraali lööv on 85 meetrit pikk.

IMG_5435HYTH0910QAKR6658OUPJ1397ULTQ2307JTPL3171Processed with VSCO with b1 presetProcessed with VSCO with b5 presetJust outside the city center is Sopwell Nunnery – romantic ruined remains of a Tudor mansion, which is built around 1560. It is a great spot for picnic or a relaxing walk. I was there in a very windy and rainy day in March, otherwise I would have had picnic there too.

Veidi kesklinnast eemal on Sopwelli Nunnery – romantilised varemed, mis on Tudori mõisa riismed. Tudori mõis on ehitatud umbes 1560. aastal. Varemete ümbruses on suurepärane koht pikniku pidamiseks või jalutuskäiguks. Mina külastasin seda väga vihmasel ja tuulisel märtsi päeval, muidu oleksin kindlasti teinud seal pikniku.

HUVV6195MUSR6140QDWV9495In the city center there is the Malting Shopping Centre. It is not a usual big shopping mall, just smaller shops and cafes are all situated in a separate buildings close to each other.

Linna keksel on Malting Ostukeskus. Tegemist ei ole ühe suure tüüpilise kaubamajaga. Maltingu Ostukeskus koosneb väikestest poodidest ja kohvikutest, mis asuvad eraldi hoonetes üksteise kõrval.

IMG_54735CA1389D-CBC5-4159-ABDF-7DF8B9A99CC0.jpgDRUB0662London is the capital city of England and as well of United Kingdom. There are around 8,825,00 people living in London with area of 1579km2. London is the second biggest finance and trade center behind New York. London is the most visited city in the world. My trip to London was when there was no real tourist season, but there were still so many people everywhere. Some places it was even hard to walk on the streets. London is the biggest city airport system in the world. There is six commercial airports in London metropolitan area.

London on nii Inglismaa kui Ühendkuningriikide pealinn. Londoni rahvaarv on 8,825,000 ja pindala 1579 km2. London on New Yorgi järel maailma tähtsuselt teine rahandus- ja kaubanduskeskus. See on ka enim külastatav linn maailmas. Minu reis Londonisse oli turismihooaja välisel ajal, aga ikkagi oli seal nii palju inimesi igal pool. Mõnedes kohtades oli isegi raske tänaval kõndida. Londonis on maailma suurim lennujaamasüsteem. Seal on kuus lennujaama.

EYJR4106London’s weather is known for its many precipitations, fog, big humidity and strong winds. I was quite lucky with the weather in London. First day was really windy and the I got some rain on my second day in London, but most of the time it was sunny and quite warm.

Londoni ilm on tuntud oma rohkete sademete, udu, suure õhuniiskuse ja tugevate tuulte poolest. Minul vedas väga ilmaga Londonis. Esimesel päeval oli väga tuuline ja teisel päeval sain natukene vihma, aga muidu oli enamus ajast päikeseline ja üpris soe.

XIEG4754

Londonis on väga hea ühistranspordisüsteem. Üks parimaid, mida ma seni näinud olen. Väga lihtne on metrooplaanist aru saada ja linnas ringi liikuda.

FZRJ1291

My trip to London started as a real tourist one. I took photos with red phone boxes and double-deckers which are both the symbols of London.

Minu reis Londonisse algas nagu tüüpilise turisti oma ikka. Tegin pilte koos punaste telefoni putkade ja kahekorruseliste bussidega, mis on mõlemad Londoni sümboliteks.

CGYK6972BDZA8514CIUC9890

United Kingdom is one of the few countries in the word where all the national museums are free. London is also one of the most green cities in the word. Around 40% of the city is covered with parks and waterholes. On warmer days all the parks are full of people having picnic and enjoying the weather. There are also so many flowers everywhere.

Ühendkuningriik on üks väheseid riike maailmas, kus kõik riiklikud muuseumid on tasuta! London on ka üks rohelisemaid linnu maailmas. Tervelt 40% linna territooriumist on kaetud haljasalade ja veesilmadega. Soojematel ilmadel on pargid inimesi täis, kes naudib lihtsalt ilma, kes peab pikniku. Samuti on igal pool palju lilli. 

USJH2767IARM5851There are so many things to do in London! I spent two days there, both days around 8 hours and I still didn’t manage to visit half of the places from my list. There are so many nice cafes, museums, parks, architecture, bridges, churches..

Londonis on nii palju teha ja näha. Mina veetsin kaks umbes kaheksa tunnist päeva Londinis ja ikkagi ei jõudnud külastada kõiki kohti, mis olid minu listis. Londonis on nii palju hubaseid kohvikuid, muuseumid, pargid, arhitektuur, sillad, kirikud.. 

CJDR8043One of the must see places is definitely Buckingham Palace, what is the Queen’s and her husband living and working place. The Palace has been home to the British Royal Family since 1837. It features 775 rooms and the largest private garden in London. When the queen is residence at the palace the Royal flag flies on top of it. You can also see the Changing of the Guard. This happens a few times every day and it is a great opportunity to witness a historic tradition and the utmost discipline of the Royal Guard. It is incredible how they stand still with all kind of weather and people staring and taking photos of them

Üks koht, mida kindlasti peaks külastama on muidugi Buckinghami Palee, mis on kuninganna ja tema abikaasa Edinburghi hertsogi töö-ja elukoht Londonis. Palee on olnud Briti Kuningliku pere koduks juba aastast 1837. Palees on 775 tuba ja kõige suurem privaatne aed Londonis. Kui kuninganna on lossis, lehvib mastis kuninglik lipp. Samuti saab seal näha lossi vahtkonna vahetust. Vahtkonna vahetus toimub paar korda päevas ning see on suurepärane võimalus olla ajaloolise traditsiooni tunnistajaks ja näha ülimalt disiplineeritud lossi vahtkonda. See on lihtsalt uskumatu kui liikumatult nad seisavad iga ilmaga samal ajal kui inimesed neid jõllitavad ja pildistavad.

OYLJ4239PDGE5839BCBZ3029CMYH7474LRNO8302TMYD4424GZTH2488FVUO4270AJMS0835VZXX6940HZOR4130Houses of Parliament is a home to the world’s most famous clock – Big Ben. Big Ben is probably the most known symbols of London. At the moment it is being renovated, so it doesn’t look as nice as in my school time English books. The clock’s official name is the Queen Elizabeth Tower, but no one actually calls it that. The houses of Parliament was built in the mid-19th century in neo-Gothic style.

Parlamendihoone – mis on koduks maailma kõige kuulsamale kellale – Big Ben. Big Ben on ilmselt kõige kuulsam Londoni sümbol. Hetkel renoveeritakse seda suurt kella, seega ei näe ta välja nii ilus kui minu kooliaegsetes inglise keele õpikutes, haha. Kella ametlik nimi on Kuninganna Elizabethi Torn, aga keegi ei kutsu seda ametliku nime järgi. Parlamendihoone on neo-gootistiilis ehitatud 19. sajandi keskel.

WTLV5478Westminster Abbey where have been royal ceremonies since the 11th century. Since the year of 1066 all the British monarchs have been crowned in this royal church.

Westminster Abbey kus on alates 11.sajandist läbi viidud kuninglikke tseremooniaid. Alates 1066. aastast on selles kuninglikus kloostrikirikus kroonitud kõik Suurbritannia monarhid. SGOS0659WJVX7158Tower Bridge is one of London’s most eye-catching landmarks. Tower Bridge is a suspension bridge spanning the river Thames, completed in 1894. The Bridge consists of two towers that are clasped together by horizontal walkways on the upper level. The nice view over the bridge can be enjoyed from the Girl with a Dolphin Fountain.

Toweri sild on üks kõige silmapaistvam Londoni maamärk. Tower sild on rippsild, mis ületab Thamesi jõge. Sild sai valmis 1894. aastal. Sild koosneb kahest tornist mis on omavahel ühendatud horisontaalsete käiguteedega. Ilusat vaadet sillale saab nautida purskkaevu “Tüdruk Delfiiniga” juurest.

DMNO4410FYDS2159NAUF6836Close to the Tower Bridge is St Katharine Docks marina. St Katharine Docks were opened on 1828. In mid-20 century the docks were unused, because they were too small for the big sea containers. Nowadays it is a nice area to take a walk.

Toweri silla lähedal on Katariina doki jahisadam. Katariina dokid avati 1828. aastal. 20. sajandi keskpaigaks seisid dokid räämas, sest need jäid suurte merekonteinerite jaoks väikseks. Nüüd on see ilus piirkond jalutamiseks.

IMG_5178ITWF3073Trafalgar Square is one of Britain’s greatest visitor attractions and was designed by John Nash in the 1820s. The iconic square has many sights to see including Nelson’s Columns and the National Gallery. The National Gallery hosts one of the most excellent art collection in the world. The National Gallery is free to visit and it is opened every day from 10-18.00. On Fridays it is open until 21.00.

Trafalgari väljak on üks peamine rahvakogunemiste koht Suurbritannias ning see on disainitud John Nashi poolt 1820. aastal. See suurepärane väljak pakub mitmeid vaatamisväärsusi, nende hulgas Nelsoni Sammas ja Rahvusgalerii. Rahvusgalerii majutab üht maailma kõige oivalisemat kunstikollektsiooni. Rahvusgalerii külastamine on tasuta ning see on avatud igapäev kella 10-18.00. Reedeti on galerii avatud kella üheksani õhtul.

KXFL8640QKFX6441NQBZ4897St Paul’s Cathedral is an Anglican cathedral and was designed in the English Baroque style. The cathedral is one of the most famous and recognizable sights of London. At 111 m high, it was the tallest building in London until 1967. The dome is among the highest ones in the world. The Cathedral is open for sightseeing from 08.30-16.30 and costs about 25 euros. It is a bit cheaper to buy tickets online before visiting the cathedral.

Saint Pauli katedraal on anglikaani kiriku Londoni piiskopkonna peakirik. Katedraal on disainitud Inglise barokk stiilis. Katedraal on üks kõige kuulsamaid ja tuntumaid vaatamisväärsuseid Londonis. Oma 111 meetriga oli see aastani 1967 Londoni kõige kõrgem hoone. Kuppel on üks kõige kõrgemaid maailmas. Katedraal on avatud 08.30-16.30 ja sissepääs maksab umbes 25 eurot. Pilet on veidi odavam kui see osta enne Internetist ära.

JKVZ0519YFOQ7556WXPJ1935One interesting and totally free place to visit is the ruins of a church bombed in the Blitz in the pretty St Dunstan in the East gardens. It looks very magical and is a perfect photoshoot place with its mystical atmosphere. I have seen so many amazing photos in Instagram what has been taken there.

Üks väga huvitav ja tasuta koht on pommitatud kiriku varemed Saint Dunstani Ida aias. Varemed näevad välja väga maagilised ning see on suurepärane pildistamiskoht oma müstilise atmosfääriga. Ma olen Instagramis näinud nii palju ilusaid pilte, mis on seal tehtud.

CJGC2727XMQL9762QAGY6284GHAM7103One of my favorite places in London was Nothing Hill neighborhood with its colorful buildings. I was just walking around there admiring the buildings. I spent there a lot of time just walking around and pretty much wanted to take photo of every building. Even the ones that were just white had amazing architecture and looked so pretty. Some of the trees were blooming already and it made the views even cuter.

Üks minu lemmik kohtadest Londonis oli Nothing Hilli piirkond koos oma värviliste majadega. Jalutasin seal maju imetledes ringi ja tahtsin pildistada peaaegu kõiki maju. Isegi lihtsalt valgetel majadel oli suurepärane arhitektuur ja nägid välja nii ilusad. Mõned puud ka õitsesid juba, mis tegi kogu vaatepildi veel ilusamaks.

CDPY1846GAMA8664XRIH2715XPOR6857VAYN3972RHXZ7684GRFP0389GTDV1110RGFL9050Millennium Bridge has a metal structure and it connects the north and south banks of the Thames river. The city looks really new and modern.

Millenium sild on metallist struktuuriga sild, mis ühendab Thamesi jõe põhja ja lõuna osa. Silla kõrval mööda jõge kõndides näib linn väga uus ja moderne.

ETSQ6924KCUJ1320DNDS9840TOCM7773Leadenhall Market is a covered market in London. It is one of the oldest markets in London.

Leadenhalli Turg on katuse all olev turg. See on üks Londoni vanimaid turgusid.

INXG4742HPVG9144VKJC3626EGEX2989NPCD0575Hyde Park is a major park in Central London. The park is divided by the Serpentine and the Lond Water lakes. The park was established in 1536. There has been different parades, duels, demonstrations. Princess Diana memorial fountain and the Speaker’s Corner are also in Hyde Park.

Hyde park sai kuninglikuks pargiks aastal 1536, sellest ajast saati on seal toimunud hobuste võiduajamisi, duelle, demonstratsioone, paraade ja kontserte. Hyde pargis on Printsess Diana mälestuspurskkaev ja kuulus Kõnepidajate nurk.

CEIT0378CTCZ3975EXEZ6044KWQH2213PING8814PZLH6752GTJN6684CZAP6951St Pancras Reinaissance Hotel is right outside of the St Pancras International Station and it has really beautiful staircase. There is a sign next to the staircase that this area is only for the hotel guests, but it is worth to sneak past the security to admire this staircase.

St Pancras Reinaissance hotell asub täpselt St Pancrasi rahvusvahelisejaama kõrval ning sellel on väga ilus trepikoda. Treppide kõrval on küll silt, mis viitab sellele, et see on ainult hotelli külastajatele, aga see vaade on väärt hiilimaks mööda turvameestest.

QMRR6114WQYQ9361There are many cute cafes and cool bars in London. I definitely recommend to try a donut from Bread Ahead, it is the best one I have ever got. It is sooo creamy and juicy.

Londonis on mitmeid armsaid kohvikuid ja ägedaid pubisid. Kindlasti soovitan ma proovida Bread Ahead’i sõõrikuid. Need sõõrikud on lihtsalt kõige paremad, mis ma söönud olen. Need on nii kreemjad ja mahlased.

GTNR6410MUVO7810ONLI8004HPCU2192

UUVC2895
The Churchill Arms pub

There are many shopping places in London, but the most special one what I recommend to visit is Harrods. Harrods is London’s most iconic shopping mall. The prices there are expensive but you can still entry to the shopping mall without any cost and admire things. The building outside is beautiful and extra beautiful during Christmas time when they add loads of lights to the facade and the display windows of course.

Londonis on mitmeid poodlemise võimalusi, kuid kõige erilisem ja mida ma soovitan külastada on Harrods. Harrods on Londoni kõige tuntum kaubanduskeskus. Kui hinnad seal võivad olla ostlemiseks küll kallid, siis poe külastamine on tasuta. Hoone on väljast ja seest väga ilus ja eriti ilus veel jõulude ajal, kui see on kaetud mitmete tuledega ja vaateaknad kaunistatud.

IMG_3175CDCAB157-4F8E-4AEA-B293-90318D8E37C5ED53DE6F-1773-415F-AB33-FF214C29F325EEE4CEAA-8B15-4446-93B7-53A162799DC2F3DFFF65-1A90-4975-BA52-80ADBF72206DIMG_3163One really cool place what I really wanted to visit but couldn’t because it was fully booked is the Sky Garden. I knew that it is totally free to visit, but I did not know that I have to book a time before visiting it. So when you are visiting London make sure you book your free visit from here. The Sky Garden offers 360 degree views across the London and there is actual garden inside the building and open air terrace. The Sky Garden is open from Monday to Friday at 10.00-18.00 and on weekends at 11.00-21.00. There are also bars and restaurants.

Üks tõeliselt äge koht, mida ma oleks tahtnud külastada on Sky Garden – Taevaaed. Kahjuks oli see nendeks päevadeks broneeritud kui mina Londonis olin. Ma teadsin, et taevaaia külastamine on täiesti tasuta, kuid ma ei teadnud, et ma pean broneerima aja enne külastamist. Seega, kui oled Londonisse minemas, siis kindlasti tee oma broneering siin. Taevaaed pakub 360 kraadiseid vaateid Londonile ning seal on päris aed siseruumides ja avatud terrass. Taevaaed on avatud esmaspäevast reedeni 10.00-18.00 ning 11.00-21.00 nädalavahetustel.

GMHU2938

Food food food …

söök söök söök ..

5F438F15-41AC-4735-AD8A-4F615E327FA953955201-589B-4E4D-AA69-EEBE0D5FD715

The London Eye – one of the biggest observation wheels in the world.

London Eye – üks kõige suuremaid vaaterattaid maailmas.

QSEK5936RTRR2820YHDF5544

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: