Kansas & Los Angeles

Kansas is a U.S state in the Midwestern United States. The capital city of Kansas is Topeka. Kansas is named after the Kansas River, which in turn was named after the Kansa Native American who lived along its banks. Kansas tribe’s name is often said to mean “people of the (south) wind”, although this was probably not the term’s original meaning. The nickname of Kansas is the Sunflower state. By 2015, Kansas was one of the most productive agricultural states, producing high yields of wheat, corn, sorghum and soybeans. Kansas is the 15th-largest state by the are with the area of 213,100 km2 and the 34th most-populous of the 50 states with a population of 2,911,505.

Kansas on üks Ameerika osariikidest, mis asub riigi keskosas. Kansase pealinn on Topeka. Kansase osariik on oma nime saanud Kansase jõe järgi, mis omakorda on oma nime saanud kansa indiaanihõimu Kansa’de järgi, kes elasid jõe kallastel. Kansase hõimunime kohta öeldakse, et see tähendab “(lõuna) tuule rahvas”, kuigi see ilmselt polnud originaalis selle väljendi tähendus. Kansase hüüdnimi on Päevalilleosariik. Aastaks 2015 oli Kansas üks kõige produktiivsemaid põllumajandusosariike, tootes kõrge saagikusega nisu, maisi, sorgot ja sojaube. Kansas on oma suuruse poolest 15 ja rahvaarvult 34 osariik kõigist 50st osariigist. Kansase suurus on 213,100 km2 ja rahvaarv üle 2,9 miljoni.

GLFP1333

In Kansas I visited Manhattan, Wamego and Kansas City.

Kansases ma külastasin Manhattanit, Wamegot ja Kansas Cityt.

Processed with VSCO with g3 preset

Manhattan

FXDT6528

Kansas is known for an American children’s novel “The Wonderful Wizard of Oz” written by author L. Frank Baum. The book was published on 1900 already. The story of a book chronicles the adventures of a young farm girl named Dorothy in the magical Land of Oz, after she and her pet dog Toto are swept away from their Kansas home by a cyclone.

Kansas on tuntud Ameerika lasteromaani “Võlur Oz’i” järgi, mille autor on L. Frank Baum. Raamat avaldati juba 1900. aastal ning see jutustab väikese farmitüdruku Dorothy seiklustest salapärasele Võlumaale Oz, peale seda kui keeristorm pühib Dorothy koos oma koera Totoga Kansase kodust minema.

CTQV7592

Manhattan is a city in northeastern Kansas. It is the county seat of Riley county. The population of the city is around 52,281. The area of the city is 48,67km2. Manhattan’s nickname is “The Little Apple” as a play on New York City’s “Big Apple”. Manhattan is best known as the home of Kansas State University and the city has a college town atmosphere. The city has a real impact by the university and its student as it is full of activity while school is in session.

Manhattan on linn Kansase kirdeosas ning asub Riley maakonnas. Linnas elab umbes 52,281 elanikku ning linn on ise 48,67km2. Manhattani hüüdnimi on “Väike õun”, mis viitab mänguliselt New York City “Suurele õunale”. Manhattan on kõige rohkem tuntud Kansasse Ülikooli kodulinnana ning sellega kaasneb muidugi ülikoolilinnale omane atmosfäär. Ülikoolil koos üliõpilastega on selge mõju linnale, kuna kooli toimumise ajal on linnas mitmeid üritusi ja tegevusi.

Processed with VSCO with f2 preset

There are many parks and beautiful green trees everywhere, as well hiking trails. This was the thing I liked the most about this city – it is so green! I really liked Linear trail. It is really popular bike path and for running used regularly by the locals for exercise. It’s a network of trails that can be accessed from many different points in the city. It goes around the entire city. It is said that you can even spot various wildlife there. I was lucky to see squirrels and rabbits. Even though the city is so green and have many hiking trails it is not meant for the pedestrians. When you go outside of the city center there are no sidewalks or zebra crossings. So if you want to cross the road you just have to risk your life and run from one side to another between the cars.

Manhattanis on mitmeid ilusaid parke ja rohelisi puid igal pool, samuti ka matkaradu. Kõige rohkem selle linna juures meeldiski mulle selle rohelus. Mulle väga meeldis Linear trail matkarada. Linear trail on väga populaarne jalgrattasõiduks ja jooksmiseks ning on kohalikud kasutavad seda palju. Tegemist on matkaradade võrgustikuga, mis on ligipääsetav mitmest kohast linnas. Matkarada kulgeb ümber terve linna. Räägitakse, et seal võib kohata ka erinevaid metsloomi. Minul õnnestus näha vaid oravaid ja jäneseid. Hoolimata sellest, et tegemist on väga rohelise linnaga, kus on mitmeid matkaradu, ei ole minu meelest see linn jalakäiatele mõeldud. Kesklinnast väljaspool lihtsalt ei eksisteeri ei kõnniteesid ega ülekäigu sebrasid. Seega juhul, kui soovid teed ületada siis tuleb lihtsalt oma eluga riskida ja joosta autode vahelt ühelt poolt teise.

BXUL3122ADYU0546WWAX1258HQXI2421AOGP9400

I really liked and recommend visiting  the Bluemont Hill Scenic lookout which is on top on the letters – MANHATTAN. You can walk between the letters and enjoy the panoramic view over the city. The overlook, a city-owned area is used for domestic water storage. There are table and tools for picnic too.

Mulle väga meeldis Bluemont mäe vaatluskoht. Ma väga soovitan seda külastada. Vaatluskoht asub MANHATTAN kirja juures. Võimalik on jalutada tähtede vahel ja nautida panoraamvaadet linnale. Vaatluskoht on linnaomanduses ning seda kasutatakse veepaagi hoiustamiseks. Seal on ka lauad ja toolid pikniku pidamiseks.

ACGN5796SIHK8984

Aggieville is the hub of Manhattan’s nightlife. There are many bars and shops and this district is frequented by college students and citizens alike. The bars in this district host numerous live bands on a nightly basis.

Aggieville on Manhattani ööelu süda. Aggieville piirkonnas on mitmeid baare, restorane ja poode ning seda külastavad tihti nii ülikooliõpilased kui ka lihtsalt linnakodanikud. Aggieville baarid võõrustavad õhtuti ka mitmeid live bände. 

FIEA8270MZLQ7624

Manhattan Town Center Mall is the main shopping and entertainment in the eastern portion of Manhattan. The Town Center Malls was built in the late 1980’s and you can find many shops there, as well one of my favorite ones – The Bath & Body Works. The main three places here are Dillard’s food store, JCPenney clothing store and IMAX movie theater. Close to the Town Center Mall there are many smaller stores as well big shops such as Walmart, Best Buy, Hobby Lobby, Staples, Bed Bath & Beyond and DICK’s Sporting Goods.

Manhattan Town Center kaubanduskeskus on põhiline ostlemise ja meelelahutuskoht Manhattani idaosas. Town Center kaubanduskeskus on ehitatud 1980ndate lõpul ning sealt leiab mitmeid poode, samuti minu lemmiku – The Bath & Body Works. Kolm põhilist Manhattan Town Centeri uhkust on toidukauplus Dilliard’s, riietepood JCPenney ja IMAX kino. Kaubanduskeskuse lähedal on mitmeid väiksemaid ja suuremaid poode, nagu näiteks Walmart, Best Buy, Hobby Lobby, Staples, Bed Bath & Beyond ja DICK’s Spordikaubad.

IMG_7155XLIC4074XIRF24882019-05-02 14_18_39.1152019-05-02 14_47_27.814

Manhattan downtown is really nice. I really like that the most of the buildings are in the same style and color. The most beautiful building there is probably Riley County Courthouse.

Manhattani kesklinn on väga ilus. Mulle väga meeldib see, et enamus hooneid on samas stiilis ja värvitoonis. Kõige ilusam neist on ilmselt Riley Maakonna Kohtumaja. 

UMID5196EPUS6970WNKZ8995RQJM3076LCPF7357DZJK0888HWDY3637CNUL0578GIID4308VRVR3691

Instagram friendly book store. There was a fire in the Dusty Bookshelf in 2017, that’s why there are many books still in boxes and the shelves are empty. The store was just opened again to public.

Instagrami sõbralik raamatupood Dusty Bookself. Raamatupood hävines 2017. aasta tulekahjus. Pood alles avati hiljuti uuesti rahvale ning selle pärast on enamus riiuleid veel tühjad ja kastid raamatuid täis.

Processed with VSCO with g3 presetProcessed with VSCO with m3 preset

The Rally house and across from it is the Acme gift shops which were my favorite and main shops for gifts for my family.

Rally House ja selle vastas olev Acme kingitustepood olid minu lemmikud ja põhipoed, kus ma ostsin perele kingitusi.

UKQA0962

Kansas State University is a nice place to visit, especially when you are from a small country where you just don’t have this kind of big university campuses. I really enjoyed walking around at Kansas State University Campus and seeing all these sorority houses what we have seen from the movies. The shorter name of the university is Kansas State or K-state and it was opened in 1863 already. Graduate degrees offered include 65 master’s degree programs and 45 doctoral degrees. The main campus covers 2,70 km2. The campus of Kansas State University is historic and there are many building built before 1910.

Kansase Ülikool on huvitav koht külastamiseks, eriti kui oled pärit väikesed riigist, kus lihtsalt pole selliseid suuri ülikoolilinnakuid. Mulle väga meeldis jalutada ülikoolilinnakus ringi ja näha neid korporatsioonimaju, mida oleme harjunud filmides nägema. Kansase Ülikooli lühendid on Kansas State või K-state ja see avati juba 1863. aastal. Ülikooli pakub 65 magistri- ja 45 doktorikraadi õppeainet. Põhilinnak on 2,70 km2 suurune. Kansase Ülikoolilinnak on ajalooline ning mitmed hooned on ehitatud juba enne 1910. aastat.

GAUL7717VYMR8357XNFU3939VWAN9958XFJH4364DBTA7214SCTR5522VGWJ2016

The Kansas State University Gardens are being developed and maintained by the Department of Horticulture, Forestry and Recreation Resources. The gardens are also invaluable educational resource and learning laboratory for K-State students and the visiting public. The gardens are open to the public during daylight hours, from March to November. It is possible to discover the spectacular views and abundant plant life in the Adaptive/Native Plant, Butterfly and Cottage Gardens. The Adaptive/Native Garden emphasizes plant material that can be found growing in natural areas throughout Kansas. The Butterfly Garden is home to hundreds of native butterflies which gather during the hot, calm days of summer. The Cottage Garden recalls the use of space and plants surrounding country homes which provided herbs, vegetables, fruit and flowers for daily use.

Kansase Ülikooli Parki hooldavad ja arendavad ülikooli aiandus-, metsandus- ja puhkemajanduse osakonnad. Ülikooli park on ka hindamatu õppevahend ja hariduslabor Kansase Ülikooli õppuritele, samuti ka kõikidele külastajatele. Park on avatud külastamiseks päevasel ajal märtsist novembrini. Pargis on võimalik nautida suurepäraseid vaateid ja tutvuda rikkalikku taimestikuga. Park koosneb kolmest osast : Kohalikud Taimed, Liblikate ja Suvemaja aiad. Kohalike taimede aed keskendub taimedele, mis kasvavad Kansase osariigi looduslikel aladel. Liblikate aed on koduks tuhandetele erinevatele kohalikele liblikaliikidele, kes kogunevad kuumadel ja rahulikel suvepäevadel. Suvemaja aed sarnaneb maapiirkondades leiduvate maade ja taimede kasutamisega ning pakub igapäevaseks tarbimiseks maitsetaimi, puu- ja köögivilju ning lilli.

UKCG7888SBLE5098UZPO8462CMIL9267

There is an awesome small zoo in Manhattan called Sunset Zoo. The Zoo provides a home to more than 300 animals from about 100 species. Sunset Zoo is one of the oldest zoos in the country, established in 1930s. Among other animals there are tigers, amur leopards, sloth bears, red pandas, huge anteater. I think I had never seen red pandas and huge anteaters before. The zoo is opened seven days a week, 360 days a year from 09.30-17.00. The zoo is closed on Thanksgiving Day, the Friday after Thanksgiving, Christmas Eve and Day and New Year’s Day. The ticket costs $5 per person.

Manhattanil on ka oma väike loomaaed, mille nimi on Sunset Zoo – Päikseseloojangu loomaaed. Loomaaed on koduks enam kui 300 loomale 100 erinevast liigist. Sunset Zoo kuulub ühe riigi kõige vanima loomaaia hulka, avatud juba 1930. aastal. Lisaks teistele loomaliikidele on seal tiigreid, amuuri leopardid, huulkarud, punased pandad ja suur anteater. Punast pandat ja suur anteatrit ma nägin ilmselt esimest korda elus. Loomaaed on avatud seitse päeva nädalas, 360 päeva aastat kella 09.30-17.00. Loomaaed on suletud tänupühal, reede peale tänupüha, jõuludel ja uuel aastal. Pileti hinnaks on $5. 

2019-05-01 11_13_30.701IMG_76522EC4FFE5-58D3-4EBD-AC30-6F7B22643B82IMG_7701AIXG4334

Close to Manhattan there is Konza Prairie Biological Station which is a biological research station. This station is owned by Kansas State University and the Nature Conservancy. The station’s mission is ecological long-term research, education and conservation of the rapidly disappearing tallgrass prairie. The station itself is not open to public but its nature trails are. Visiting the Konza Prairie trail is free of charge, but a one dollar donation per person is expected. The trail runs through lowland forest and over old limestone ledges before entering the tallgrass prairie. It is a nice hike with several steep climbs that end on higher points with magnificent views of the Kansas River Valley and the Flint Hills. Konza supports a diverse mix of species including 576 vascular plants, 31 mammals, 208 bird species and 34 types of reptiles and amphibians, 20 kinds of fish and over 700 types of invertebrates.  I was so excited to see all these famous and beautiful Kansas views at Konza Prairie trails, but the day when we went there was really foggy and we didn’t see almost anything. But the walk with a fog was somehow mystical. Even though I didn’t see an expected views, I still enjoyed the hike there and would like to go back.

Manhattani lähedal asub Konza Prairie Bioloogiakeskus, mis on Kansase Ülikooli ja Looduskaitse omanduses olev bioloogiliste uuringute keskus. Keskuse missiooniks on ökoloogiline pikaajaline teadustegevus, haridus ja kiiresti hävineva preeria säilitamine. Uuringutekeskus pole ise rahvale avatud, küll aga on seda matkarajad. Matkaraja külastamine on tasuta, kuid soovitav on jätta vähemalt ühe dollari suurune annetus. Matkarada kulgeb mööda madaliku metsa ja üle vanade lubjakivi äärte enne kui see jõuab preeria alale. Tegemist on ilusa matkaga, kus tuleb ka üles ronida järskudest nõlvadest, mis viivad suurepäraste vaadeteni üle Kansase jõeoru ja Flint Hillsi piirkonna. Konza preerialt leiab erievaid taime- ja loomaliike, sealhulgas 575 soontaime, 31 imetajat, 208 linnuliiki ja 34 erinevat tüüpi roomajaid ja kahepaikseid, 20 liiki kalu ja üle 700 liigi selgrootuid. Ma olin nii elevil enne matkarajale minekut, et näen neid kuulsaid ja ilusaid Kansase vaateid, kuid kahjuks sel päeval, kui meie seal käisime, oli väljas väga udune ning me ei näinud mitte midagi 😀 Matkarajal uduga kõndimine oli kuidagi müstiline.. Hoolimata sellest, et ma oodatud vaateid ei näinud, mulle meeldis see koht ning tahan sinna päris kindlasti tagasi minna.

VFMQ2950Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with g3 preset

There are many great restaurants, cafes and bars in Manhattan. The best breakfast places are The Chef and Panera Bread. I really recommend to visit these places. The food there is just A-W-E-S-O-M-E! It is sooo good and the service there is good too. What is interesting about serving food in USA is the fact that they put everything on the same plate, sweet and salty dishes. For example in one place my breakfast eggs were on top of the sweet pancakes. The second thing I like is the non-stop coffee and water. American toast is just the best thing ever 😀 Most of the places what I visited there are no uniforms or not even the same style clothing. Also be ready to wait in the queue. The normal queue at most of the restaurants are around 35 minutes and it is totally normal to wait there. Normally I never wait in the queue to get food, but in America it is the most normal thing to do.

Manhattanis leiab mitmeid suurepäraseid restorane, kohvikuid ja baare. Parimad hommikusöögikohad on The Chef ja Panera Bread. Ma tõesti soovitan neid kahte restorani, sest seal on lihtsalt S-U-U-R-E-P-Ä-R-A-N-E toit!! See on tõesti maitsev ja ka teenindus on väga hea. Mis on minu jaoks Ameerika toiduserveerimise puhul huvitav, on see, et soolane ja magus söök pannakse samale taldrikule. Näiteks ühel hommikul olid minu praemunad magusate pannkookide peal. Samuti meeldib mulle peatumatu vee ja kohvi valamine. Ameerika röstsai on lihtsalt kõige parem üldse! Enamus toitlustusasutustes ei ole vormiriietust ja ka töötajate oma riided ei ole ühes stiilis teiste töötajatega. Samuti ole valmis järjekordades seisma. Tavaline ooteaeg laua saamiseks restoranides on umbes 35 minutit ja see on täiesti normaalne. Tavaliselt ma ei ootaks kunagi nii kaua toidu saamiseks, aga Ameerikas on see nagu kõige normaalsem asi 😀

6CD935E8-79C6-41D0-8EF9-930045E149EFIMG_8056IMG_8055

IMG_7247
Bloody Mary and Proseco float aka proseco with sorbet /proseco jäätisega

When you ask from the locals which food place or place to visit they would recommend then the Taco Lucha is the place! Taco Lucha is a Mexican restaurant where you can get really good tacos. For local people this is something typical for Manhattan. It really was so good place that I forgot to take even photos there 😀

Kui küsida kohalikelt, mis toidukohta või üldse külastamiseks mingit kohta, ütlevad enamus neist Taco Lucha. Taco Lucha on Mehhiko restoran, kus on imemaitsvad tacod. Kohalike jaoks on see midagi väga manhattanlikku. Nagu näha on tegemist väga hea kohaga, et ma unustasin isegi pilte teha seal 😀

VEOP8358

The place what really surprised me was fast food restaurant Chick-fil-A. They are known for their amazing chicken sandwiches. It is much cheaper places than the previously mentioned restaurant, the interior is no big deal either.. but when I went to the restroom I was really surprised when I saw that they have little potty for children and diapers and mouthwash. I haven’t seen anything like this in any fancy restaurant before. And to be honest the fast food restaurant is the last place to expect anything like this 😀

Mind väga üllatas kiirtoidurestoran Chick-fil-A, mis on tuntud oma maitsvate kanavõileibade poolest. Tegemist on palju soodsama kohaga kui eelnevalt mainitud kohad, interjöör pole ka midagi erilist.. aga kui ma läksin tualetti, vot siis ma üllatusin. Ma ei ole mitte üheski toidukohas varem näinud, et seal oleks väike pott lastele, pampersid ja isegi mündiga suuloputusvesi! Ma ei ole midagi sellist isegi kõige uhkemates toidukohtades varem näinud. Ja ausalt öeldes on kiirtoidurestoran viimane koht, kus ma midagi sellist ootaks.. 😀

IMG_7904EAQP9969

One well-known American family-style restaurant is IHOP they are serving delicious breakfast and brunch. This restaurant is open 24/7. I tried their most famous pancakes, but to be honest, I didn’t like these pancakes that much. The strawberry milkshake was really good!

Üks tuntud Ameerika pererestoran on IHOP, kus pakutakse maitsvaid hommikusööke ja brunche. See restoran on avatud 24/7. Mina proovisin seal nende kõige kuulsamaid pannkooke, kuid ausalt öeldes need mulle mingit erilist muljet ei avaldanud. Maasikakokteil see-eest oli aga väga maitsev.

IMG_7921

The most famous donuts place is Varsity Donuts. I went to this donuts place many times, this is how much I liked it 😀 I had heard a lot of good about the grilled cheese mac’n’cheese with bacon from Varsity truck. Unfortunately I didn’t have a chance to try it this time. This truck is open from Thursday to Saturday 21.00-02.30. The Donuts place is opened every day from 06.00-22.00.

Kõige kuulsam sõõrikukoht on ilmselt Varsity Donuts. Mina käisin seal mitu korda, vot nii väga see mulle meedis 😀 Ma kuulsin palju head ka Varsity Trucki grillitud juustu ja peekoniga mac’n’cheese kohta, kuid kahjuks ei õnnestunud mul seda see kord proovida. Varsity Truck on avatud neljapäevast laupäevani 21.00-02.30 ja sõõrikukohvik iga päev 06.00-22.00.

IMG_7169

America is a real wonderland 😀 You can even get the cookies delivered to your home from Insomnia Cookies. They are opened from 09.00-03.00 and on weekends from 11.00. The cookies are really good there. I went there to buy then in the store and second time got these delivered. The delivered cookies were still warm, felt like they were right from the oven.

Ameerika on ikka tõeline imedemaa. Isegi küpsised võib endale lasta koju tuua. Insomnia Cookies on avatud kell 09.00-03.00, nädalavahetustel kella 11.00. Küpsised on seal lihsalt niiiii head. Ma käisin küpsiseid ostmas kohapeal ja samuti lasin need endale koju tuua. Kojutoodud küpsised olid ikka veel soojad, täpselt nagu otse ahjust tulnud.

IMG_7093

AJ’s NY Pizzeria is perfect place for pizzas. You can order whole pizza or just one huge slice. I also recommend to try garlic dots. Garlic dots are my new favorites.

AJ’s NY Pizzeria on suurepärane pitsarestoran. Seal on võimalik tellida terve pitsa või ainult üks hiiglaslik pitsaviil. Samuti soovitan seal proovida küüslaugupalle. Need on igatahes minu uued lemmikud 😀

SIEI8399 (1)

IMG_7845
garlic dots / küüslaugupallid

A good place for chicken wings is Buffalo Wild Wings. I recommend to try fried pickles. I have never even heard that the pickles are being fried. The taste is really interesting and good.

Kui on soov süüa kanatiibu, siis soovitan Buffalo Wild Wings restorani. Samuti soovitan seal proovida praetud hapukurki. Ma ei olnud varem kuulnudki, et hapukurki praetakse. Maitselt olid need väga huvitavad ja samas ka maitsvad.

IMG_7533IMG_7532

If you want to have something sweet I recommend the Cold Stone Creamery. There you can find amazing ice-cream. It is an interesting place because you can choose your favorite ice cream flavor, then add your choice of mix-ins and they will chop and fold it all together.

Kui on soov midagi magusat süüa, siis ma soovitan Cold Stone Creamery jäätisekohvikut. Sealt leiab suurepärased jäätised. Mis on selle koha puhul huvitav on see, et esiteks saad valida oma lemmik maitsega jäätise, seejärel lisad oma lemmik lisandid ning kohapeal segatakse see üheks jäätiseks kokku.

IMG_7518

One morning we had a breakfast in Cracker Barrel Old Country Store in Junction City. It is a good restaurant and little gift store together with cool interior. The food was tasteful, service sweet and interesting store. Junction City is about 31 km from Manhattan.

Ühel hommikul me sõime hommikusööki Cracker Barrel Old Country Store‘s Junction Citys. Tegemist on ägeda sistustusega, hea restorani ja väikese kingituste poega. Toit oli maitsev, teenindus armas ja pood huvitav. Junction City on umbes 31 km kaugusel Manhattanist.

Processed with VSCO with g3 presetAE686549-EDBC-443C-9963-AB2AA3F4DA3A.jpgIMG_7306IMG_7307

Streets of Manhattan:

Manhattani tänavad:

VXHW7341XDVD3139WDTO5127SQCO1457

Wamego

Wamego is a small town in Kansas. The area is just 5,83 kmand there lives only around 4,3 thousand people.

Wamego on väike linnake Kansases. Linna pindala on ainult 5,83 kmja seal elab ainult umbes 4,3 tuhat inimest.

INCD2536

The main place to visit here is Wamego City Park which includes several historic features. The Dutch Mill is a stone windmill built already in 1879. In the City Park there are also swimming pool, tennis courts, children playground, fishing pond. On May there is a Tulip Festival too.

Põhiline külastuskoht Wamegos on linnapark, mis koosneb mitmest ajaloolisest kohast. Pargis asub hollandi veski, mis on tehtud kivist juba aastal 1879. Linnapargis on bassein, tenniseväljakud, laste mänguväljak ja kalapüügi tiik. Mai alguses peetakse seal ka Tulbifestivali.

AXOA7663Processed with VSCO with f2 presetQLHG5310QGJE6096GIPC2346

In the City Park there is Wamego Area Veterans Memorial. It made me so sad seeing how many people from so small area died during the wars.

Linnapargis on ka Wamego piirkonna veteranide mälestussammas. See tegi mind nii kurvaks, kui ma nägin kui palju inimesi nii väikesest kohast, oli erinevates sõdades surma saanud.

Processed with VSCO with f2 preset

In Wamego there are many places with Oz theme. For example you can find there Oz Museum, Oz Winery, OZtoberfest, Toto’s Tacoz.. and many Toto statues around the city. All the statues are in different style. Wamego Oz Museum is featuring a collection of over 25,000 Oz artifacts.

Wamegos leiab mitmeid Ozi teemalisi kohti. Näiteks võib minna Ozi muuseumisse, Ozi veinikeldrisse, OZtoberfesti festivalile, Toto Tacoze.. samuti leiab Toto kujusid üle terve linna. Kõik Toto kujud on erineva stiiliga. Wamego Ozi Muuseumi sisaldab üle 25,000 Ozi teemalise eseme.

YIMJ7906HBJB7008

Patriotic Toto’s author is Jamie Lynn. Patriotic Toto was designed for support of Caterpillar Forces Support Network that is an employee resource group that recruits, develops, engages and volunteers to help veterans.

Patrioot Toto autor on Jamie Lynn. Patrioot Toto on loodud Caterpillar Forces tugivõrgustiku toetamiseks, mis on töötajate rühm, mis vabatahlikult värbab, arendab, ühendab ja aitab veterane.  

PQAC5462

I also visited Kansas City. Kansas City is a city which is in two states, the border between two states is there. Kansas City is the third largest city in the State of Kansas. Kansas City is named after Kansa City, Missouri. The area of Kansas City is 332,50 kmand the population is around 145,786 residents.

Samuti külastasin Kansas Cityt. Kansas City on linn, mis asub kahes osariigis – Kansases ja Missouris. Kansase osariigis asuv Kansas City on suuruselt kolmas linn osariigis. Linn on oma nime saanud kõrval osariigis asuva Kansas City järgi. Kansas City on 332,50 kmsuurune ja seal elab umbes 145,786 elanikku.

 

FSRG4583

When in Kansas City I recommend to have BBQ at Joe’s Kansas City Bar-B-Que. The BBQ meat over there is just perfect.

Kui juhtute olema Kansas Citys, siis soovitan süüa Joe’s Kansas City Bar-B-Que restoranis. Liha on seal lihtsalt perfektne.

For breakfast or brunch I recommend restaurant The Oliver in Kansas City, Missouri. Breakfasts there are soo tasty and interesting combinations. During the brunch hours there are selections of cocktails with $5 too. I had their Irish coffee and it was the best Irish coffee I have had.

Hommikusöögiks või brunchiks soovitan ma minna Kansas City Missouri poolele restorani The Oliver. Söök on seal lihtsalt nii maitsev ja huvitava kooslusega. Brunchi kellaaegadel on ka valik kokteile $5 eest. Mina proovisin toidu kõrvale nende iiri kohvi, mis on parim mis ma kunagi joonud olen.

Processed with VSCO with f2 presetPLEJ8803IMG_8389

MZWI5143

Before and after my trip to Kansas I had layovers in Los Angeles, California. Technically I did not visit the great LA, but Venice and Santa Monica, but it is still LA, right 😀 haha. First I have to thank myself for the perfect hostel choice. It was right AT the Venice Beach. Like less than 100 meters from the ocean. And it was possible to see the ocean from my room window. California is expensive place to visit and accommodation is America is in general expensive, so I had a hostel room which I shared with three other girls with private bathroom in the room. Even though it was a shared room the price for on night was over 50 euros. I knew that I have very less time in LA, and the main thing I wanted to see there was the beach, ocean and PALM TREES. So I did not want to waste any time for traveling with UBER from one place to another, but to use these few hours the best I can. And I am really proud of myself, I really made the most of it and was able to cross down many places from my bucket list. My hostel you can find here. The room price included free breakfast too. Downstairs is the bar Surfside, which offers happy hour prices all day long to all the hostel customers. I happened to stay there at Cinco de Mayo celebrations so there was a live band performing latin music.

Mul oli ümberistumine Los Angeleses, Califronias, enne ja pärast oma reisi Kansasesse. Tehniliselt ma isegi ei käinud suures LA’s, vaid Venices ja Santa Monicas, aga see on ju ikkagi LA?:D haha. Esiteks ma pean ennast tänama perfektse hosteli valiku eest. Hostel asus täpselt VENICE BEACHIL RANNAS. Nagu kõigest 100 meetrit ookeanist. Samuti avanes hosteli aknast panoraamvaade rannale ja ookeanile. California on kallis koht, samuti on majutus  üldiselt kallis Ameerikas, seega ma valisin hosteli toa, mida ma jagasin kolme tüdrukuga, privaatse vannitoaga, mis asus meie toas. Hoolimata sellest, et tegemist oli jagatud toaga, oli toa hinnaks üle 50 euro öö kohta. Ma teadsin, et mul on LAs väga vähe aega ning põhiasjad, mis ma seal näha tahtsin olid rand, ookean ja PALMID. Seega ma ei tahtnud kulutada aega UBERi sõitudele ühest kohast teise, vaid kasutada neid mõnda tundi nii hästi kui võimalik. Ma olen väga uhke enda üle, et ma kasutasin seda aega nii hästi kui võimalik ja sain nii mõnegi koha oma bucket listist maha tõmmata. Hosteli leiab siit. Toa hinna hulka kuulus ka tasuta hommikusöök. Hosteli all, esimesel korrusel asub Surfside bar, mis pakub happyhour hindu terve päeva läbi kõikidele hosteli külalistele. Mina juhtusin seal olema Cinco de Mayo tähistamisel ja selle puhul mängis baaris ka live bänd ladina muusikat.

POOJ7738IMG_9026IMG_9025

The other side of the hostel is the famous Venice sign, which is a defining symbol of Venice.

Teisel pool hostelit on kohe kuulus Venice märk, mis on Venice sümboliks.

XWTU1933Processed with VSCO with f2 preset

I visited there the Venice canals. The Venice Canal Historic District is a district in the Venice section of Los Angeles. The district is noteworthy for its man-made canals built in 1905 by developer Abbot Kinney, as part of his Venice of America plan. Kinney sought to recreate the appearance and feel of Venice, Italy, in Southern California.

Ma käisin Veneetsia kanaleid vaatamas. Veneetsia kanalite ajalooline piirkond on linnaosa Los Angelese Venecia osas. Piirkond on tähelepanuväärne oma tehislike kanalite pärast, mis on ehitatud juba 1905. aastal arendaja Abbot Kinney poolt, osana tema Ameerika Veneetsia plaanist. Kinney püüdis luua Lõuna-Califronias Itaalia Veneetsia välimust ja tunnet.

DSQG2119HNNG3387BE10AABB-CF32-48DC-BED8-25C39F1C0CC5D1281BDD-0B69-4910-8A9B-68F94B800F3DE1F132DE-86A3-4E0F-9423-E07CD8387B7A

Venice is all about beach of course 😀 and the beach is really nice there. In some points there is even free Wifi. You can enjoy beautiful sunset, collect shells and black stones straight from the Pacific ocean. Have long walks or run at the beach. Venice skate park is also there. It is possible to rent an electric scooter, there are many different companies providing them. Take your driver’s license with you, because the Bird app in CA asked for my license to rent the scooter.

Venice Beachi kõige tähtsam “vaatamisväärsus” on muidugi rand. Ja Venice beach rand on tõesti ilus. Mõnes kohas levib isegi tasuta wifi. Samuti on võimalik nautida ilusat päikeseloojangut, koguda merekarpe ja musti kive otse Vaiksest ookeanist. Teha pikki jalutuskäike või hommikujooksu rannas. Venice skate park on samuti seal. Võimalik on ka rentida elektritõukeratas, LAs on mitmeid erinevaid firmasid, mis nende renti pakuvad. Selleks aga võta igaks juhuks oma juhiluba reisile kaasa, mõndade firmade Appid küsisid ka juhiloa skänneerimist. 

ATIO9353CGCC7866BXOV2331CEXO6584EXHL1143CWEK9521VDCB8785UHBY6583RHJA9361UHCG8861DJSC0276

.. as well is the Santa Monica. In Santa Monica there is actually an oceanfront amusement park too. The park is located on the Santa Monica Pier and look directly out on the Pacific Ocean. It is the only amusement park on the West Coast of the United States located on a pier and LA’s only admission-free park. There are total of twelve rides, including the world’s first and only solar powered Ferros wheel. The Santa Monica Pier is a large double-jointed pier. The pier is over 100 years old.

Rand on põhiline ka Santa Monicas. Santa Monicas on ka kuulus lõbustuspark. Lõbustuspark asub Santa Monica kai ääres, otse Vaikse ookeani kaldal. Tegemist on ainsa lõbustuspargiga Ameerika Ühendriikide läänerannikul, mis asub muulil ning LA ainuke tasuta sissepääsuga park. Kokku on pargis kaksteist atraktsiooni, sealhulgas maailma esimene ja ainuke päikseenergia jõul töötav Ferros wheel. Santa Monicas on suur kahekordne kai ja see on üle 100 vana.

LZJE1055Processed with VSCO with f2 presetNNMN7313OGKA7337Processed with VSCO with f2 presetIn Santa Monica there is the ending of the U.S Route 66. Route 66 is also known as the Main Street of America was one of the original highways in the U.S Highway System. The highway which has become one of the most famous roads in the United States, originally ran from Chicago, Illinois, through Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico and Arizona. The highway covers total of 3,940 km.

Santa Monicas saab oma lõpu ka Ameerika Ühenriikide Route 66, tuntud ka kui Ameerika põhitänav. Tegemist on ühe esimese originaal maanteega Ameerika Ühendriikide maanteede süsteemist. Route 66 on üks kõige kuulsamaid teid Ameerikas, mis saab alguse Chicagost, Illinoisist, ja läbib Missouri, Kansase, Oklahoma, Texase, New Mexico ja Arizona osariike. Maantee kogupikkus on 3,940 km.

TKDV4207 (1)

After the beaches and the ocean was my main coal in LA to see the famous Californian palm trees.

Peale randade ja ookeani oli minu eesmärgiks näha kuulsaid California palme.

CVVB7811RPRM5531WYUJ3281RTWH6459

Processed with VSCO with c1 preset

I also enjoyed the wonderful street art in Venice and Santa Monica.

Samuti nautisin suurepärast tänavakunsti nii Venices kui ka Santa Monicas.

Processed with VSCO with g3 presetCBRP7078Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with g3 presetHDJI1155Processed with VSCO with g3 presetJRQX8215QOJY1436QWDA8952Processed with VSCO with c1 presetWFMJ2337

I really liked the Tongva park in Santa Monica. The park is named after the indigenous Tongva people, who lived in Los Angeles area for thousands of years. The park includes an amphitheater, playground, beautiful garden, fountains, picnic areas. An overlook offers scenic views of the Pacific Ocean and of the Santa Monica Pier.

Mulle väga meeldis Tongva Park, mis asub Santa Monicas. Park on oma nime saanud põlisrahvaste Tongvade järgi, kes elasid tuhandeid aastaid Los Angelase aladel. Pargis on amfiteater, laste mänguala, ilusad puud, põõsad ja lilled, purskkaevud ning pikniku alad. Vaateplatvom pakub maalilisi vaateid Vaiksele ookeanile ja Santa Monica kaile. 

XDOL1352Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with c1 presetPNGW5714PGIN3927Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with c1 preset

In LA there is famous In-n-Out Burger, which is an American regional chain of fast food restaurants. In-N-Out Burger has chosen not to franchise its operations or go public. In-N-Out is one of the few fast food chains in the United States to pay its employees more than state and federally mandated minimum wage guidelines. The In-N-Out restaurant chain has developed a highly loyal customer base and has been rated as one of the top fast food restaurants in several customer satisfaction surveys.

LA’s on kuulus In-n-Out Burger, mis on Ameerika piirkondlik kiirtoidurestoranide kett. In-n-out Burger on otsutanud oma restorane mitte anda fratsiisiks ja edasi laieneda. In-n-Out Burger on üks väheseid kiirtoidurestoranide kette Ameerika Ühendriikides, kes maksab oma töötajatele osariigi ja föderaalselt määratud miinimum palgast suuremat palka. Restorani kett on välja töötanud väga lojaalse kliendibaasi ning hinnatud mitmetes kliendirahulolu uuringutes kõige paremaks kiirtoidurestoraniks.

OMTT4157DLGC7674Processed with VSCO with f2 preset

When you have some time before or after you flight to LAX airport then close to it at Clutter’s park, there is a plane landing viewpoint. It is right in front of In-N-Out Burger. The park is directly under the north runaway landing path. You can see breathtakingly close view over the planes descending onto the runway. I recommend bringing earplugs.

Juhul kui sul on enne või pärast lendu LAX lennujaamas aega, siis selle lähedal on Clutter’s park. Clutter’s pargis on lennukite maandumise vaatekoht. Park on täpselt In-N-Out Burgeri ees. See asub otse põhjapoolse maandumisraja all. Võimalik on näha väga lähedast vaadet rajale maanduvatele lennukitele. Soovitan kõrvatropid kaasa võtta. 

RXFM0434

Colors of LA.

LA värvid.

TYLV3786CPGQ0799SMUL1523TCAS1629RNLC5989

Until next time America!

Järgmise korrani, Ameerika!

MOCZ5584QUJU8401

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: